Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1) Rekisterin ylläpitäjä
Nimi: Finn-Tech Finland Oy (2196376-2)
Osoite: Mänkimiehentie 14, 02780 Espoo

2) Rekisterin vastuu henkilö
Tomi Suominen

3) Rekisterin nimi
Finn-Tech Finland Oy:n asiakasrekisteri.

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

5) Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityneen henkilön yhteystiedot ja tilaushistoria.

6) Tietojen luovutukset
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin.

7) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

8) Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää järjestelmään tunnistautumista. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt  työntekijät.